Misja

Misją naszej firmy jest

⇒ dostarczenie pacjentom świadczeń medycznych o wysokich i wymaganych standardach
⇒ ciągłe doskonalenie  systemu zarządzania jakością
⇒ ustawiczne poprawianie warunków leczenia pacjenta
⇒ stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników