Badamy HOLTEREM EEG

W naszej ofercie między innymi unikalne i specjalistyczne urządzenie!
👉👉 HOLTER EEG
To metoda 24 godzinnego badania czynności bioelektrycznej mózgu, polegająca na rejestracji z powierzchni czaszki, za pośrednictwem odpowiednio ustawionych elektrod, potencjałów mózgowych. Po odpowiednim wzmocnieniu tworzą one zapis czynności bioelektrycznej mózgu (tzw. elektroencefalogram) w postaci fal o rozmaitej częstotliwości i amplitudzie. Właściwości zapisu EEG a zwłaszcza występujące w nim odchylenia od normy, mogą, zależnie od swojej lokalizacji i charakteru, wskazywać na umiejscowienie zmian chorobowych w mózgu.