PORADNIA MEDYCYNY PRACY

WYKAZ PERSONELU PORADNI medycyny pracy

Badania profilaktyczne wykonują lekarze posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich.

W naszej placówce badania przeprowadzają:

Edyta Wyrozumska lekarz specjalista medycyny pracy, uprawniona do badań lekarskich osób kierujących pojazdami, uprawniona do badań osób pracujących w polu magnetycznym i osób narażonych na promieniowanie jonizujące, lekarz specjalista medycyny rodzinnej,

Katarzyna Sienkiewicz - lekarz specjalista neurolog, uprawniona do badań profilaktycznych i badań kierowców

  • Termin i miejsce wykonania badań do uzgodnienia.
  • Wyszczególnione badania uzależnione są od stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika, stanu zdrowia, wieku i innych czynników
  • O konieczności wykonaniu badań dodatkowych, innych niż w/w wymienione decyduje lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne.
  • Poradnia czynna w Starogardzie Gdańskim, ul. Juranda ze Spychowa 2 i w Zblewie, ul. Kościerska 37 c
  • Czas przeprowadzenia badań lekarskich 2-7 dni.
  • Planowany okres ważności wydanego zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku w zależności od stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika, stanu zdrowia, wieku i innych czynników.

~   Szczegółowy grafik pracy lekarzy dostępny jest w rejestracji przychodni   ~

Informacja pod numerem telefonu


♦ 
58 56 00 111 - Starogard Gdański
♦ 
58 560 90 60 – Zblewo