Pracownia Kardiologiczna

W Pracowni Kardiologicznej można wykonać następujące badania:

    Holter EKG
    Holter RR (ciśnieniowy)

1. Holter EKG

24godzinne badanie metodą Holtera wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego. Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

⇒  Cena badania - 80zł.
 

Wskazania do wykonania badania:

  • zaburzenia rytmu serca (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierównej pracy serca)
  • bradykardia – nieprawidłowo wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych)
  • choroba niedokrwienna serca
  • konieczność sprawdzenia sprawności pracy wszczepionego rozrusznika serca
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności, aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne

 

2. Holter RR

Jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu (zakładanego na ramię) oraz sprzężonego z nim rejestratora. Ocenia się również średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego.

⇒  Cena badania - 70zł.