POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Mając na uwadze ciągłą poprawę i doskonalenie jakości świadczonych usług Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004, który ma na celu realizację polityki jakości i ochrony środowiska.

Powyższe zadania zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

  • zaspokajanie oczekiwań naszych pacjentów na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników,
  • stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005
  • budowanie silnej organizacji środowiskowej, otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania, ograniczenie zużycia zasobów poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń oraz prawidłową segregację i ograniczanie ilości powstających odpadów,
  • podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki, deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz stałe jego doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom NZOZ Medyk coraz lepszych warunków opieki zdrowotnej.

 

REGULAMIN ORGARNIZACYJNY