ORGANIZACJA PRACY W NZOZ MEDYK SP. Z O.O. W CZASIE TRWANIA PONDEMII COVID-19

Szanowni Pacjenci 

Zespół NZOZ Medyk sp. z o.o., prosi o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej placówce w czasie pandemii COVID-19. Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. 

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19. 

Zakres udzielanych świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19: 

 1. Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna udziela teleporad oraz wizyt w bezpośrednim kontakcie wg obowiązujących procedur sanitarnych. 
 1. Poradnia lekarza POZ nadal udziela teleporad. Po konsultacji telefonicznej, w koniecznych sytuacjach lekarz może zakwalifikować Pacjenta do wizyty bezpośredniej. 

 
Wykonujemy również szczepienia dzieci po umówieniu telefonicznym. 

 1. Medycyna Pracy świadczy usługi wg obowiązujących procedur sanitarnych, udziela teleporad oraz wizyt w bezpośrednim kontakcie wg obowiązujących procedur. 
 1. Punkt pobrań czynny wg poniższych zasad: 
 • Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.07:30 do 10:00 
 • Na badanie należy umówić się telefonicznie 58 56 00111, 668 253 625, 663 253 620, ilość miejsc jest ograniczona 
 • Powyższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych 

Procedura dla Pacjentów: 

 1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach. 
 1. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała.  
 1. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „Ankiety wywiadu z pacjentem” związanej z Covid-19. 
 1. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy (maseczkę można mieć swoją lub można zakupić np. w aptece przy przychodni). 
 1. Każdy Pacjent ma bowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie. 
 1. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej. 
 1. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku  tyle osób oczekujących, aby był zachowany dystans fizyczny 2m 
 1. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu. 

Zespół NZOZ Medyk sp. o.o.