Polityka zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015

Mając na uwadze ciągłą poprawę i doskonalenie jakości świadczonych usług Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK opracował, wdrożył i zamierza doskonalić Zintegrowany System Zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, który ma na celu realizację polityki jakości.

Powyższe zadania zamierzamy realizować poprzez następujące cele:

  • zaspokajanie oczekiwań naszych pacjentów na drodze ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych,
  • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników,
  • stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Dyrekcja zapewnia środki niezbędne do realizacji niniejszej polityki, deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz stałe jego doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom NZOZ Medyk coraz lepszych warunków opieki zdrowotnej.

CERT_pl_2018_1_podpis-1