Watch-PAT 200 a badania kierowców

Od stycznia 2016 obowiązują nowe przepisy dotyczące badań kierowców z zaburzeniami snu.

👉👉 Watch-PAT 200 jest jedynym aparatem, który potrafi wykonać badanie snu w warunkach domowych a jednocześnie zabezpiecza identyfikację osoby badanej. Dzięki temu znacznie obniża koszty wykonywanych badań – nie wymaga spędzenia przez badanego nocy w szpitalu, nie mówiąc o czasie oczekiwania na badanie w warunkach szpitalnych.

💤👉 Bezdech jest niebezpieczny, szczególnie w przypadku kierowców – szczególnie zawodowych. Komisja Europejska wydała więc dyrektywę 2006/126/WE, którą Polska wprowadziła 31 grudnia 2015 roku. Lekarze badający kierowców oraz kandydatów na kierowców od początku roku mają obowiązek weryfikowania, czy nie cierpią oni na bezdech, a w razie wątpliwości wysyłania na dodatkowe badania. Jak wynika z dyrektywy, kierowcy, którzy nie będą leczyć bezdechu sennego, są zagrożeni utratą prawa jazdy.

⚖️👉 Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. praw jazdy Zapraszamy na oficjalną stronę Watch-PAT 200:

✔️ http://www.watchpat.pl

oraz do artykułów:

✔️ https://www.cargonews.pl/bezdech-senny-u-kierowcow…

✔️ https://www.rp.pl/…/301099961-Kierowcy-z-bezdechem…